Visita al museo de Ciencias Naturales

VISITA AL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES
“El día 21 de noviembre de 2012 el colegio Cristo de la Campana, visitó el Museo de Ciencias Naturales.
Vimos muchas cosas como: pulpos, linces, águilas, leones, peces, ranas, dinosaurios y hasta alienígenas. También había unas televisiones con una cámara que si les enseñabas una plataforma salían dinosaurios. Después vimos un calamar gigante.
Al bajar al sótano vimos una pared llena de cabezas de animales y otra de reptiles.Por último en la planta principal vimos   unos huevos  de Moa gigante”.

                                                                                                      Guillermo Rizo González y Pablo Gutiérrez Martínez
                                                                                                        5º Educación Primaria

19 Comments

 1. jsEncrypt hello my website is jsEncrypt

 2. niwaone hello my website is niwaone

 3. jetix____ valorant hello my website is jetix____ valorant

 4. hát flower hello my website is hát flower

 5. sumatraslot hello my website is sumatraslot

 6. gulat jepang hello my website is gulat jepang

 7. lagi imlek hello my website is lagi imlek

 8. tahan panas hello my website is tahan panas

 9. collided hello my website is collided

 10. Stamina, This is a good website Stamina

 11. Porn, This is a good website Porn

 12. XXX, This is a good website XXX

 13. Nudity, This is a good website Nudity

 14. Tadalafil, This is a good website Tadalafil

 15. Vulva, This is a good website Vulva

 16. Nude, This is a good website Nude

 17. Nudity, This is a good website Nudity

 18. Sex pill, This is a good website Sex pill

 19. Välkommen till Apoteksgruppen Täby, Näsby Park! Hos oss kan du hämta ut dina receptbelagda mediciner, köpa noggrant utvalda produkter och få goda råd om hur du kan vårda och förbättra din hälsa. EES är ett hjälpmedel som farmaceuten kan använda i samband med receptexpeditionen för att bedöma hur du får bäst nytta av dina läkemedel. EES underlättar för farmaceuten att upptäcka om det kan behövas någon justering av din medicinering. EES är ett hjälpmedel som farmaceuten kan använda i samband med receptexpeditionen för att bedöma hur du får bäst nytta av dina läkemedel. EES underlättar för farmaceuten att upptäcka om det kan behövas någon justering av din medicinering. Välkommen till Apoteksgruppen Täby, Näsby Park! Hos oss kan du hämta ut dina receptbelagda mediciner, köpa noggrant utvalda produkter och få goda råd om hur du kan vårda och förbättra din hälsa.
  https://www.christiandaily.co.kr/service/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=664603
  Men den nya systemsynen är inte okontroversiell. Susanne Flyborg är överläkare i psykiatri i Kristinehamn i Värmland. Hon har i både Läkartidningen och Dagens Medicin under våren varnat för att Socialstyrelsens införande av straffrihet kan urholka vårdpersonalens eget ansvar och på sikt förstöra förtroendet mellan patienten och läkaren. ?De flesta av dessa misstag eller icke-önskvärda händelser kan enligt myndighetens mening aldrig förhindras med straffhot utan de kan bara förhindras genom systeminriktat säkerhetsarbete där det tillskapas skyddande barriärer.?, ?Socialstyrelsen anser därför att den nuvarande ordningen med ett straffhot som inte torde ha någon egentlig betydelse för patientsäkerheten snarast motverkar en förbättring av patientsäkerheten?, skriver till exempel Johan Carlsson, chef för tillsynsavdelningen vid Socialstyrelsen i ett brev till Socialdepartementet.

Leave Your Reply